(7 dames/4 heren)

(Van deze voorstelling is ook een Friese versie beschikbaar: Bêd en Brochje: “Frysk Bûnt”)

Bep heeft haar vent Bert, ‘die lamme trekzak’, de deur uit gezet. Ze wil haar leven flink gaan veranderen en is samen met haar vriendinnen, Coby en Miep, een heuse bed and breakfast begonnen. Claudette, de dochter van Coby, een echte carrièrevrouw, is erop tegen dat haar moeder een bed en breakfast is begonnen. Ze denkt dat het een financiële ramp wordt. Ze probeert er alles aan te doen om dit dwaze plan te stoppen. Gerard den Dekker verschijnt ten tonele, een rasechte charmeur, zeker na zijn scheiding. Geen enkele vrouw is veilig voor hem. Als blijkt dat dit frisse heerschap er maar liefst 4 vrouwen op na houdt, waaronder een Engelse schone en dus de drie vriendinnen, zijn de verwarringen niet meer te overzien en dreigt de situatie flink uit te hand te lopen. Echter, een wel zeer onverwachte gebeurtenis maakt een abrupt einde aan de liefdesontwikkelingen in deze zeer vlot geschreven klucht, waarin timing en vaart een vereiste zijn. Heerlijke klucht met heerlijke typetjes.

Gespeeld: oktober 2018 Oss

Vraag een proefzending aan bij: Toneeluitgeverij Grosfeld